Skip to main content

Dlúthpháirtíocht

Caibidil 4 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh: ceart oibrithe chun faisnéise agus comhairliúcháin, an ceart chun comhargántaíochta agus chun gníomhaíochta comhchoitinne, rochtain a fháil ar sheirbhísí socrúcháin, dífhostú neamh-inleithscéil, dálaí oibre cothroma, leanaí a bheith ag obair, cothromaíocht oibre is saoil, slándáil shóisialta, cúram sláinte, seirbhísí ar mhaithe le leas ginearálta, cosaint comhshaoil, cosaint tomhaltóirí.

Bíodh do chearta ar eolas agat

Caibidil 4 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, baineann sé le dlúthpháirtíocht. Le hAirteagail 27-38 den chaibidil sin, tugtar cosaint do na cearta seo a leanas

Céard is ceart a dhéanamh má sháraítear do chearta?

Tá sé de cheangal ar údaráis na mBallstát an Chairt um Chearta Bunúsacha a chomhlíonadh nuair atá dlí an Aontais á chur chun feidhme acu, agus sna cásanna sin amháin. Is é bunreacht do thíre féin a thugann cosaint do chearta bunúsacha.

Conas sárú ar do chearta a thuairisciú

Do ghearán a chur faoi bhráid an údaráis náisiúnta ábhartha, an rialtas, na cúirteanna náisiúnta nó comhlacht ar leith a bhíonn ag plé le cearta an duine.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.

Conas sárú ar do chearta a thuairisciú

Do ghearán a chur faoi bhráid an údaráis náisiúnta ábhartha, an rialtas, na cúirteanna náisiúnta nó comhlacht ar leith a bhíonn ag plé le cearta an duine.