Skip to main content

Justitie

Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging, legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen, recht om niet tweemaal in een strafrechtelijke procedure voor hetzelfde delict te worden berecht of gestraft.

Ken uw rechten

Hoofdstuk 6 van het EU-Handvest van de grondrechten gaat over justitie. Dit hoofdstuk omvat de artikelen 47 tot en met 50 die de volgende rechten beschermen:

Wat kunt u doen als uw rechten zijn geschonden?

De autoriteiten van de EU-landen zijn alleen verplicht het Handvest van de grondrechten na te leven wanneer zij het EU-recht uitvoeren. Uw grondrechten worden beschermd door de grondwet van uw land.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.