Skip to main content

Večstranski dialog z neformalnimi skupinami (G8, G20)

EU sodeluje z neformalnimi skupinami glede razvojnih vprašanj.

Pregled

Evropska komisija spodbuja tesno sodelovanje z razvitimi državami v skupini G8 in tesno sodeluje s predsedstvi skupine G8, da bi zagotovila močan poudarek na razvojnih vprašanjih, zlasti v Afriki. Komisija podpira prizadevanja skupine G20 za oblikovanje novega razvojnega okvira.

Skupina G8

Skupina G8 je forum, ki ga sestavljajo vlade osmih najpomembnejših svetovnih gospodarstev. Ključne teme najnovejšega predsedstva Združenega kraljestva skupine G8 leta 2013 so bili davki, transparentnost in trgovina. 

Razvojno sodelovanje skupine G20

EU je tudi članica skupine G20, foruma za mednarodno ekonomsko in finančno sodelovanje. 

Leta 2013 je pod ruskim predsedstvom delovna skupina za razvojno sodelovanje skupine G20 predlagala nov načrt St Petersburg Development Outlook, ki so ga odobrili voditelji skupine G20.

Prednostne naloge avstralskega predsedstva iz leta 2014 so vključevale infrastrukturo, mobilizacijo domačih virov in finančno vključevanje. Razvojna agenda zajema tudi prehransko varnost in človeške vire.

EU močno podpira sodelovanje držav v razvoju v delovni skupini za razvojno sodelovanje. Prednostne naloge držav z nizkim dohodkom vključujejo zeleno rast in podnebne spremembe.

Evropska komisija se bo še naprej dejavno zavzemala za izvajanje razvojne agende skupine G20 in za doseganje soglasja med razvitimi gospodarstvi in gospodarstvi v vzponu glede pomena razvoja za skupno gospodarsko rast.