Skip to main content

Multilaterálny dialóg s neformálnymi zoskupeniami (G8, G20)

Spolupráca EÚ s neformálnymi zoskupeniami v oblasti rozvoja.

Prehľad

Európska komisia podporuje úzku spoluprácu s vyspelými krajinami v rámci skupiny G8 a úzko spolupracuje s predsedníctvami G8 s cieľom zabezpečiť, aby sa táto skupina i naďalej zameriavala na otázky rozvoja, predovšetkým v Afrike. Podporuje aj úsilie v rámci skupiny G20 o vytvorenie nového rozvojového rámca.

G8

Skupina G8 je fórum pre predstaviteľov vlád ôsmich najväčších svetových hospodárstiev. Hlavnými témami posledného britského predsedníctva G8 v roku 2013 boli dane, transparentnosť a obchod. 

Rozvojová spolupráca skupiny G20

EÚ je aj členom skupiny G20, fóra pre medzinárodnú hospodársku a finančnú spoluprácu. 

Počas ruského predsedníctva v roku 2013 navrhla pracovná skupina G20 v oblasti rozvoja nový Petrohradský rozvojový plán, ktorý vedúci predstavitelia krajín G20 schválili.

K prioritám austrálskeho predsedníctva v roku 2014 patrila infraštruktúra, mobilizácia domácich zdrojov a finančné začlenenie. V rozvojovom programe naďalej figuruje potravinová bezpečnosť a ľudské zdroje.

EÚ sa výrazne zasadzuje za to, aby mali v rámci pracovnej skupiny v oblasti rozvoja významnú úlohu aj rozvojové krajiny. K prioritám krajín s nízkymi príjmami patrí zelený rast a opatrenia v oblasti zmeny klímy.

Európska komisia bude aj naďalej aktívne prispievať k realizácii rozvojového programu skupiny G20 a k vytvoreniu konsenzu rozvinutých a rozvíjajúcich sa hospodárstiev v otázke príspevku na rozvoj spoločného rastu.