Skip to main content

Többoldalú párbeszéd informális fórumokon (G8-ak, G20-ak)

Az EU fejlesztési kérdésekben is együttműködik nemzetközi partnereivel.

Áttekintés

Az Európai Bizottság elősegíti a G8-csoportot alkotó legfejlettebb ipari országok informális együttműködését. Szoros kapcsolatot ápol a G8-ak elnökségével annak érdekében, hogy a csoport kellő hangsúlyt fektessen a fejlesztési kérdésekre, kiváltképp az afrikai kontinens vonatkozásában. Támogatja továbbá azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a G20-ak csoportjához tartozó országok tesznek az új fejlesztési keret létrehozásáért.

G8-ak

A G8-csoport nyolc ország vezetőinek informális együttműködési fóruma. Ezek az országok a világ legnagyobb gazdasággal rendelkező országai közül kerülnek ki. 2013-ban az Egyesült Királyság töltötte be a G8-ak soros elnöki tisztségét. A brit elnökség fő témái a következők voltak: adózás, átláthatóság és kereskedelem. 

Fejlesztési együttműködés a G20-ak fórumán

Az EU tagja a G20-ak csoportjának, mely 20 ország nemzetközi gazdasági és pénzügyi együttműködési fórumaként működik. 

A 2013-as orosz elnökség égisze alatt a G20-ak fejlesztési munkacsoportja kidolgozta, a G20-ak vezetői pedig elfogadták a Szentpétervári fejlesztési perspektívák című dokumentumot.

2014-es osztrák elnökség az infrastruktúra-fejlesztésre, a belföldi erőforrások mozgósítására és a pénzügyi kirekesztés felszámolására összpontosított. Az élelmezésbiztonság és az emberi erőforrással való megfelelő gazdálkodás szintén kiemelt helyet foglal el a fejlesztési menetrendben.

Az EU mindig is síkra szállt azért, hogy a fejlődő országok kellően képviselve legyenek a fejlesztési munkacsoportban. Az alacsony jövedelmű országok számára kiemelten fontos a zöld növekedés és az éghajlatváltozás elleni küzdelem.

Az Európai Bizottság a jövőben is tevékenyen elő fogja mozdítani a G20-as csoport fejlesztési tervének megvalósítását. Azt is fontosnak tartja, hogy konszenzus jöjjön létre a fejlett és a feltörekvő gazdaságú országok között a tekintetben, hogy mennyire fontos szerepet játszik a fejlesztés a gazdasági növekedés megalapozásában, melynek gyümölcseit mindannyian élvezzük.