Skip to main content

Multilateral dialog med uformelle grupper (G8 og G20)

EU samarbejder om udviklingsspørgsmål med uformelle grupper.

Oversigt

Europa-Kommissionen fremmer et tæt samarbejde med udviklede lande i G8-Gruppen og samarbejder tæt med formandskaberne for G8 om at sikre, at gruppen fastholder et stærkt fokus på udviklingsspørgsmål, især i Afrika. Kommissionen understøtter desuden G20-Gruppen i udarbejdelsen af en ny ramme for udviklingssamarbejdet.

G8

G8-Gruppen er et forum for regeringerne i otte af verdens største økonomier. Da Storbritannien i 2013 sidst havde formandskabet, var skatter, gennemsigtighed og handel øverst på dagsordenen. 

G20-Gruppens udviklingssamarbejde

EU er også medlem af G20, som er et forum for internationalt økonomisk og finansielt samarbejde. 

Da Rusland i 2013 havde formandskabet, foreslog udviklingsgruppen under G20 en ny udviklingsplan, St Petersburg Development Outlook, som blev godkendt af G20-lederne.

Topprioriteten for det australske formandskab i 2014 var infrastruktur, mobilisering af indenlandske ressourcer og finansiel inklusion. Fødevaresikkerhed og menneskelige ressourcer er også temaer, der fortsat er højt prioriteret på udviklingsdagsordenen.

EU har været en stærk fortaler for udviklingslandenes deltagelse i udviklingsgruppen under G20. Lavindkomstlandene i udviklingsgruppen lægger stor vægt på at fremme grøn vækst og imødegå klimaændringer.

Europa-Kommissionen vil fortsat aktivt medvirke til gennemførelsen af G20-Gruppens udviklingsdagsorden og til at etablere konsensus mellem de udviklede økonomier og vækstøkonomierne om udviklingsarbejdets bidrag til den fælles vækst.