Skip to main content

Mnohostranný dialog s neformálními skupinami (G8, G20)

EU v otázkách rozvojové pomoci spolupracuje s neformálními mezinárodními skupinami.

Shrnutí

Evropská komise podporuje úzkou spolupráci s rozvinutými zeměmi v rámci skupiny G8 a úzce spolupracuje s jejími předsednickými zeměmi, aby skupina nadále kladla důraz na rozvojovou pomoc, zejména pak v Africe. Podporuje úsilí skupiny G20 směřující k vytvoření nového rozvojového rámce.

Skupina G8

Skupina G8 je fórem zástupců vlád osmi největších světových ekonomik. Klíčovými tématy poslední předsednické země skupiny G8 – Spojeného království v roce 2013 – bylo zdanění, transparentnost a obchod. 

Rozvojová spolupráce s G20

EU je také členem skupiny G20, která je fórem pro mezinárodní hospodářskou a finanční spolupráci. 

V rámci ruského předsednictví skupiny G20 v roce 2013 navrhla pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci (DWG) nový Petrohradský rozvojový výhled, který byl vedoucími představiteli skupiny G20 schválen.

Během australského předsednictví v roce 2014 byly prioritami infrastruktura, mobilizace domácích zdrojů a finanční inkluze. Součástí rozvojové agendy zůstává zabezpečení dodávek potravin a lidské zdroje.

EU významně podporuje roli rozvojových zemí v pracovní skupině pro rozvojovou spolupráci. Mezi priority zemí s nízkými příjmy patří tzv. zelený růst a boj proti změně klimatu.

Evropská komise bude i nadále aktivně přispívat k provádění rozvojové agendy skupiny G20 a k dosažení konsenzu mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami ohledně podílu rozvojové pomoci na společnému růstu.