Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Многостранен диалог с неформални групи (Г-8, Г-20)

ЕС работи съвместно с неформални групи по въпроси, свързани с развитието.

Преглед

Европейската комисия насърчава тясното сътрудничество с развитите държави в Групата на осемте (Г-8) и работи съвместно с председателствата на Г-8, така че групата да поддържа силен акцент върху въпросите, свързани с развитието, особено в Африка. Тя подкрепя усилията на Групата на двадесетте (Г-20) за създаване на нова рамка за развитие.

Г-8

Г-8 е форум на правителствата на осем от най-големите национални икономики в света. Основните теми на последното председателство на Г-8, поето от Обединеното кралство през 2013 г., бяха данъчното облагане, прозрачността и търговията. 

Г-20 сътрудничество за развитие

ЕС е също така член на Г-20, форум за международно икономическо и финансово сътрудничество. 

В рамките на руското председателство от 2013 г. работната група на Г-20 за развитие предложи нова санктпетербургска перспектива за развитие, която беше одобрена от лидерите на Г-20.

Приоритетите на австралийското председателство през 2014 г. включваха инфраструктура, мобилизиране на вътрешните ресурси и финансово приобщаване. Продоволствената сигурност и човешките ресурси също остават в програмата за развитие.

ЕС е твърд поддръжник на ролята на развиващите се страни в работната група за развитие. Сред приоритетите на страните с ниски доходи са екологосъобразният растеж и изменението на климата.

Европейската комисия ще продължи да допринася активно за изпълнението на програмата на Г-20 за развитие и за установяване на консенсус между развитите и бързо развиващите се икономики относно приноса на развитието към общия растеж.