Skip to main content

Jogszabályjavaslatok kidolgozása, a jogszabályok végrehajtása

A Bizottság feladata, hogy az uniós szerződésekben meghatározott célkitűzésekkel összhangban jogszabályjavaslatokat dolgozzon ki, és végrehajtsa az elfogadott jogszabályokat. A jogszabályjavaslatok kidolgozása során kikéri a magánszemélyek és az érdekelt szervezetek véleményét, és gondoskodik a hatályos jogszabályok megfelelő alkalmazásáról, értékeléséről és esetleges kiigazításáról.

Mely területeken alkothat jogszabályokat az EU?

Minden intézkedés, amit az EU hoz, a tagországok által demokratikus módon elfogadott szerződéseken alapul. Ezek a kötelező megállapodások, melyeket az EU országai kötöttek egymással, rögzítik az EU célkitűzéseit, valamint az uniós intézményekre és az uniós döntéshozatalra vonatkozó szabályokat, továbbá megszabják az EU és a tagállamai közötti viszonyrendszert. Tehát minden uniós jogszabály végső fokon az EU szerződésein alapszik.

Az Európai Unió csak azokon a területeken hozhat intézkedéseket, amelyeken erre a tagországok az uniós szerződésekben felhatalmazták. A szerződésekben van lefektetve, hogy az egyes szakpolitikai területeken ki hozhat jogszabályokat: az EU, a tagállamok vagy az EU és a tagállamok közösen.

Az uniós jogi aktusok fajtái 

Az EU tevékenységi területei 

Jogszabályjavaslatok előterjesztése

Az Európai Bizottság feladata, hogy saját kezdeményezésére új uniós jogszabályokat tervezzen és készítsen elő, és hogy benyújtsa az azokra vonatkozó javaslatot. A javasolt jogszabályoknak az Unió egészének és valamennyi polgárának érdekeit kell védeniük. A benyújtott jogszabályjavaslatról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa dönt. E két társjogalkotónak meg kell állapodnia a szövegtervezetről ahhoz, hogy az az uniós jog részévé válhasson.

Jogszabálytervezés és új jogszabályjavaslatok

Minőségi jogalkotás

Az uniós jogalkotási folyamat során a Bizottság konzultációt folytat a magánszemélyekkel, a vállalkozásokkal, a civil társadalommal, a közigazgatási szervekkel és minden más érdekelt féllel a létrehozandó jogszabály tárgyában. Ezt a folyamatot minőségi jogalkotásnak nevezzük.

Új jogszabályra irányuló javaslatait a Bizottság az adott szakterületen rendelkezésre álló ténybeli információk, valamint a polgárok és az érdekeltek visszajelzései alapján nyújtja be.

Minőségi jogalkotás: célok és eszközök

Végrehajtási szabályok meghozatala

Miután elfogadták a jogszabályt, az Európai Unió Tanácsa vagy az Európai Parlament felhatalmazhatja a Bizottságot arra, hogy ún. nem jogalkotási aktus (végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktus) elfogadása révén gondoskodjon az uniós jogszabály megfelelő végrehajtásáról, illetve az adott ágazatban végbement fejleményekhez való hozzáigazításáról.

Végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

A megfelelő végrehajtás biztosítása

A Bizottság feladata figyelemmel kísérni, hogy az uniós jogot a tagállamok helyesen és az előírt határidők betartásával alkalmazzák-e. Ebben a szerepében a Bizottságra gyakran hivatkoznak a „szerződések őreként”.

A Bizottság lépéseket tesz abban az esetben, ha valamelyik uniós ország nem épít be maradéktalanul egy irányelvet az előírt határidőre saját nemzeti jogrendjébe, vagy nem alkalmazza megfelelően valamelyik uniós jogszabályt.

Ha valamelyik tagállam hatóságai nem hajtják végre az uniós jogot, a Bizottság hivatalos kötelezettségszegési eljárást indíthat az adott tagállam ellen.

Az uniós irányelvek végrehajtásának nyomon követése 

Kötelezettségszegési eljárás

Jogszabályok értékelése és felülvizsgálata

A Bizottság rendszeresen értékeli, hogy az uniós jogszabályok meghozták-e a tőlük várt eredményeket az európai polgárok és vállalkozások helyzetének könnyítése szempontjából.

Az értékelés eredménye alapján a Bizottság könnyebben el tudja dönteni, hogy változtatni kell-e, vagy pedig a megkezdett utat kell-e folytatni.

Az értékelések és a (több, egymáshoz kapcsolódó intézkedésre irányuló) célravezetőségi vizsgálatok mellett a Bizottság REFIT programja is segít egyszerűsíteni a hatályos jogszabályokat és csökkenteni a szabályozásból eredő terheket.

A minőségi jogalkotási program keretében bárki visszajelzéssel élhet a tervezett értékelésekkel és célravezetőségi vizsgálatokkal kapcsolatban, és részt vehet a Bizottság által meghirdetett nyilvános konzultációkban.

Jogszabályok kiértékelése