Skip to main content

Ce face Comisia Europeană: buget și finanțare

Sarcinile legate de buget și finanțare

Comisia Europeană propune și execută bugetul UE și gestionează, direct sau indirect, programele de finanțare ale UE.

Propunerea bugetului UE

Comisia Europeană pregătește și propune un proiect de buget pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. În acest proces, se bazează pe orientările bugetare pentru anul următor și respectă regulamentul privind cadrul financiar multianual în vigoare.

Cadrul financiar multianual stabilește sumele anuale maxime (plafoanele) pe care UE le poate cheltui în diferite domenii de politică, și aceasta pe o perioadă de cel puțin 5 ani. CFM actual acoperă șapte ani: 2021-2027. 

Comisia prezintă proiectul de buget Consiliului Uniunii Europene și Parlamentului European, spre aprobare, la data de 1 septembrie. Conform procedurii bugetare anuale, părțile trebuie să ajungă la un acord privind bugetul până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Cum se iau deciziile privind bugetul UE

Gestionarea bugetului UE

Comisia Europeană are responsabilitatea finală pentru gestionarea bugetului UE. În practică, 80 % din cheltuielile bugetare sunt gestionate de statele membre, în cadrul sistemului de gestiune partajată. Este vorba în special despre cheltuielile în domenii precum agricultura, creșterea economică și ocuparea forței de muncă în regiunile UE.

Pentru a se asigura că fondurile în gestiune partajată sunt gestionate corect, respectând regulile, au fost create o serie de verificări și bilanțuri.

Execuția bugetului poate fi directă (de către Comisie, delegațiile Uniunii, agențiile executive), indirectă (prin intermediul țărilor sau al organismelor terțe ori al organizațiilor internaționale) sau partajată (cu statele membre ale UE).

Tipuri de gestionare a bugetului UE

Implementarea programelor de finanțare

Circa 80 % din fondurile acordate de UE sunt gestionate în cadrul unor programe administrate în comun de Comisia Europeană și autoritățile naționale din statele membre.

Fondurile UE gestionate direct de către Comisia Europeană se acordă sub formă de granturi sau contracte de achiziții publice. Comisia Europeană gestionează direct bugetul proiectelor care sunt derulate de către departamentele sale, la sediul său central, în delegațiile UE sau prin intermediul agențiilor executive ale UE.

Unele programe de finanțare sunt implementate de autoritățile naționale din interiorul sau din afara UE, de diferite organizații internaționale sau de diverse agenții de dezvoltare ale statelor membre ale UE.

Indiferent de cine gestionează fondurile, există proceduri menite să garanteze egalitatea de tratament și de acces la informațiile privind finanțarea europeană.

Aflați cum funcționează finanțarea europeană, cum se solicită și ce criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite