Skip to main content

Příjemci finančních prostředků

Jména příjemců finančních prostředků poskytnutých Komisí každý rok, výše příslušných částek, účel prostředků, sídlo příjemce atd.

Systém finanční transparentnosti

Systém finanční transparentnosti obsahuje databázi jmen příjemců, kteří obdrželi finanční prostředky z rozpočtu EU.

Občané si mají možnost vyhledat podrobné informace o finančních prostředcích vyplacených Evropskou komisí přímo (od roku 2007), jakož i o příjemcích finančních prostředků z Evropského rozvojového fondu (od roku 2010).

Vyhledávání v databázi příjemců finančních prostředků EU

Dostupné informace

  • kdo finanční prostředky obdržel
  • předmět, tzn. účel výdajů 
  • kde se příjemce nachází
  • částka a druh výdaje
  • který odpovědný útvar finanční prostředky udělil 
  • z které části rozpočtu EU dané finanční prostředky pocházejí 
  • v kterém roce byla částka zaúčtována

Další informace o systému finanční transparentnosti najdete v Častých otázkách a Nápovědě.