Skip to main content

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Kif tniedi Inizjattiva taċ-Ċittadini biex titlob lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi liġi ġdida.

X’inhi inizjattiva taċ-ċittadini?

Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej hi mezz għalik u għal Ewropej oħrajn biex tieħdu parti attiva fit-tfassil tal-politika tal-UE.

Jekk tixtieq li l-UE tieħu azzjoni fuq kwistjoni partikulari, tista’ tniedi inizjattiva taċ-ċittadini, biex titlob lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni tal-UE ġdida dwar dik il-kwistjoni.

Biex inizjattiva tkun ikkunsidrata mill-Kummissjoni, jeħtieġlek tipperswadi miljun ċittadin mill-UE kollha jiffirmaw favuriha.

Aktar dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Kif torganizza inizjattiva?

Qabel ma tniedi l-inizjattiva tiegħek, trid tistabbilixxi grupp ta’ organizzaturi

Il-grupp irid ikun magħmul minn tal-anqas 7 ċittadini tal-UE li jgħixu f’tal-anqas 7 pajjiżi differenti tal-UE. M’għandhomx għalfejn ikunu ċittadini ta’ 7 pajjiżi differenti, iżda dawn iridu jkunu ta’ età li jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’pajjiżhom.

Imbagħad trid tibgħat talba ta’ reġistrazzjoni lill-Kummissjoni. Qabel ma tirreġistra l-inizjattiva proposta tiegħek, il-Kummissjoni se tivverifika numru ta’ kriterji legali, partikolarment li l-proposta tiegħek taqa’ fi ħdan qasam fejn għandha s-setgħa li taġixxi.   

Ladarba l-inizjattiva tiegħek tiġi rreġistrata, tista’ tistabbilixxi d-data tal-bidu għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ miċ-ċittadini fl-UE kollha.

Niedi inizjattiva taċ-ċittadini

Tgħallem, iddiskuti, ikkonnettja u ikseb pariri dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini

Kif tikseb tweġiba u tħalli impatt?

L-inizjattiva tiegħek trid tissodisfa ċerti kundizzjonijiet, inklużi

Jekk l-inizjattiva tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha, il-Kummissjoni se tikkunsidraha.

Fi żmien xahar

  • l-uffiċjali tal-UE se jiltaqgħu miegħek

Fi żmien 3 xhur

  • ikollok smigħ pubbliku fil-Parlament Ewropew biex tispjega l-inizjattiva tiegħek

Fi żmien 6 xhur

  • il-Kummissjoni se toħroġ risposta formali – u se tispjega għaliex se tipproponi / mhux se tipproponi liġi ġdida bbażata fuq il-proposta tiegħek

Aktar dwar inizjattivi mwieġba