Skip to main content

Evropská občanská iniciativa

Jak zorganizovat občanskou iniciativu, která umožňuje vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla nový právní předpis.

K čemu občanská iniciativa slouží?

Evropská občanská iniciativa je nástroj, který vám umožňuje se aktivně zapojit do tvorby politiky EU.

Pokud chcete, aby Unie začala řešit nějaký konkrétní problém, můžete prostřednictvím občanské iniciativy vyzvat Evropskou komisi, aby za tím účelem navrhla nový právní předpis EU.

Komise se začne iniciativou zabývat pouze v případě, že shromáždíte 1 milion podpisů občanů z různých států Unie.

Další informace o evropské občanské iniciativě

Jak postupovat při organizování iniciativy?

Před zahájením vlastní iniciativy musíte vytvořit skupinu organizátorů.

Ta se musí skládat nejméně ze 7 občanů EU z nejméně 7 různých členských států. Nemusejí být nutně státními příslušníky těchto 7 různých zemí, ale musí ve své zemi splňovat věkový limit pro účast ve volbách do Evropského parlamentu.

Poté musíte Komisi předložit žádost o registraci iniciativy. Před registrací Komise ověří, zda iniciativa splňuje určitá právní kritéria – zejména to, zda spadá do oblasti, v níž má Komise pravomoc jednat.

Jakmile je iniciativa zaregistrována, stanovíte si počáteční datum, od kterého budete na podporu své iniciativy shromažďovat od občanů z celé EU podpisy.

Zorganizujte vlastní občanskou iniciativu!

Učte se od ostatních, diskutujte, navazujte kontakty a využijte poradenství

Aby byla iniciativa úspěšná a vy jste dosáhli svého cíle

Vaše iniciativa musí splňovat určité podmínky, například:

Pokud vaše iniciativa veškeré podmínky splní, Komise se jí smí zabývat.

Do 1 měsíce:

  • proběhne vaše setkání s úředníky EU

Do 3 měsíců:

  • proběhne veřejné slyšení v Evropském parlamentu, kde budou organizátoři moci vysvětlit svůj záměr

Do 6 měsíců

  • Komise vydá formální odpověď a vysvětlí, zda a proč navrhne na základě inciativy nový právní předpis založené či nikoli.

Další informace o úspěšných iniciativách