Skip to main content

Teikite pastabų dėl ES politikos ir teisės aktų

Kaip pasidalyti nuomone apie ES politikos ir teisės aktų rengimo procesą ir pasiūlyti ES teisės tobulinimo būdų.

Išsakykite nuomonę apie Komisijos iniciatyvas

Galite pareikšti savo nuomonę apie Komisijos iniciatyvas ir tokiu būdu prisidėti prie geresnio ES teisės aktų rengimo įvairiais šio proceso etapais. Nuomonę apie veiksmų gaires, teisės aktų projektus, pasiūlymus ir priimtus aktus paprastai galima reikšti 4 savaites.

Paprastai tai galima padaryti dalyvaujant viešose konsultacijose, kurias Komisija rengia siekdama gauti konkretesnės informacijos apie planuojamas iniciatyvas ir tuo tikslu pateikia išsamius klausimynus. Dauguma konsultacijų trunka 12 savaičių. Rengdama politiką ir teisės aktus, Komisija atsižvelgs į jūsų nuomonę.

Siūlykite, kaip tobulinti ES teisės aktus

Bet kuriuo metu taip pat galite pasiūlyti būdų, kaip patobulinti galiojančius ES teisės aktus, kad jie būtų veiksmingesni ir efektyvesni. Iš kiekvienos ES šalies ekspertų sudaryta grupė išnagrinės jūsų pasiūlymą. Ekspertų grupę, vadinamąją REFIT platformą, sudaro įmonių ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovai. Remdamasi jūsų pateikta informacija, ji gali pateikti Komisijai rekomendaciją. Jeigu grupė nuspręs rekomendacijos neteikti, ji jums raštu paaiškins tokio sprendimo priežastis.