Skip to main content

Vaše připomínky k politice a předpisům EU

Podělte se o své názory na politiku a právní předpisy EU a zasílejte náměty, jak je zlepšit.

Vyjádřete svůj názor na iniciativy Evropské komise

Podělte se o svůj názor na iniciativy Komise a přispějte tak v jednotlivých fázích tvorby právních předpisů EU k přípravnému procesu. K plánům, návrhům aktů a dalších dokumentů i přijatým aktům lze obvykle po dobu 4 týdnů zasílat připomínky.

Jedním z nejúčinnějších způsobů je vyplnit formulář veřejné konzultace k danému tématu. Konzultace Komise organizuje právě s cílem získat přesnější informace o plánovaných iniciativách od široké veřejnosti a všech zainteresovaných stran. Většina konzultací trvá 12 týdnů. Evropská komise poté odpovědi zanalyzuje a  zváží při koncipování politiky a při tvorbě právních předpisů.

Navrhněte, jak zkvalitnit právní předpisy EU

Kdykoli můžete rovněž Komisi zaslat podnět, jak zlepšit stávající právní předpisy EU tak, aby byly účinnější a účelnější. Doručené návrhy posuzuje skupina složené z odborníků z každé členské země EU. Členy této odborné skupiny známé pod názvem platforma REFIT jsou například i zástupci podniků a organizací občanské společnosti. Na základě vašich podnětů může Komisi vydat doporučení. V případě, že se rozhodne doporučení nevydat, spojí se s vámi písemně a vysvětlí, z jakého důvodu.