Skip to main content

Medborgardialoger

Delta i en medborgardialog och påverka EU-debatten.

Offentliga debatter om EU-frågor

Medborgardialoger är offentliga debatter med EU:s kommissionärer och andra beslutsfattare, t.ex. EU-parlamentariker och nationella, regionala och lokala politiker.

Här får du tillfälle att ställa frågor och framföra åsikter. Du kan också berätta hur EU:s initiativ påverkar dig och hur du ser på EU:s framtid.

Dialogerna hålls i städer runtom i EU och är gratis. De direktsänds ofta på nätet.

Du kan också delta i debatten på Twitter under #EUdialogues.

Kolla när och var nästa medborgardialog kommer att hållas.