Skip to main content

Dialogy s občany

Zúčastněte se dialogu s občany a zapojte se tak do diskuse o Evropě.

Veřejné diskuse o politikách EU

Dialogy s občany jsou veřejné diskuse s evropskými komisaři a jinými tvůrci politik EU, např. poslanci Evropského parlamentu a celostátními, regionálními a místními politiky.

Akce mají formu otázek a odpovědí. Politikům EU máte možnost klást dotazy a vznést své připomínky a nebo prostě informovat, jak politiky EU ovlivňují vás. Můžete se také podělit o své představy týkající se budoucnosti Evropy.

Diskuse se konají v městech po celé EU, účast na nich je zdarma a mnohé z nich jsou přenášeny živě na internetu.

Do diskuse se kromě toho můžete zapojit na Twitteru (hashtag # EUdialogues).

Viz data a města, kde se budou konat další dialogy s občany