Skip to main content
Instytucja UETRADE

Handel

Ta dyrekcja generalna Komisji odpowiada za politykę UE w dziedzinie handlu z państwami nienależącymi do Unii Europejskiej.

Aktualności

https://policy.trade.ec.europa.eu/news_en

Zakres obowiązków

DG TRADE opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

Trade

Opis celów

http://ec.europa.eu/trade/policy/

Plany i sprawozdania

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Kierownictwo i organizacja

Trade - Organisation chart
English
(469.61 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Handlu
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska, Rue de la Loi 170/Wetstraat 170, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia