Skip to main content

Tavoite

Alueiden kasvaminen yhdessä

Visio

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston visiona on Euroopan unioni, jossa kaikkien alueiden ja kaupunkien asukkaat voivat hyödyntää kaikkia voimavarojaan. Pääosaston tavoitteena on talouden ja ihmisten elämänlaadun pysyvä parantaminen asuinpaikasta riippumatta.

Periaatteet ja arvot

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston keskeisiä arvoja ovat avoimuus, rehellisyys, objektiivisuus ja vastuullisuus. Pääosasto on sitoutunut tiukimpien vaatimusten täyttämiseen ja parhaiden tulosten saavuttamiseen.

Keitä olemme

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolla työskentelee noin 700 eri puolilta Euroopan unionia tulevaa ammattilaista, jotka ymmärtävät jäsenvaltioiden ja niiden alueiden kohtaamia erilaisia haasteita. Pääosasto hyödyntää laajaa asiantuntemustaan kohdentaessaan investointeja, jotka edistävät kasvua ja luovat työpaikkoja. Pääosaston tavoitteena on olla komission sisäinen tietämyskanta, joka tarjoaa alueellista tietoa päätöksentekoa varten.

Toimintatapa

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto arvioi tarpeita, rahoittaa investointeja ja arvioi tuloksia EU:n näkökulmasta pitkällä aikavälillä yhdessä jäsenvaltioiden, alueiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Varojen asianmukainen käyttö varmistetaan yhdessä.
Pääosasto on ylpeä toiminnastaan ja pyrkii saamaan aikaan muutoksia.