Skip to main content

Programy financovania

Portál Financovanie a verejné súťaže obsahuje otvorené výzvy na predkladanie návrhov v rámci programov financovania a zodpovedajúcich hlavných oblastí politiky GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov.

Na portáli Financovanie a verejné súťaže nájdete otvorené výzvy na predkladanie návrhov v rámci programov financovania a zodpovedajúcich hlavných oblastí politiky GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov.

Latest