Skip to main content
Generalinis direktoratasEUROSTATAS

Eurostatas – Europos statistikos tarnyba

Eurostatas yra Europos Sąjungos statistikos tarnyba, atsakinga už kokybiškos Europos statistikos ir rodiklių skelbimą, kad būtų galima palyginti šalis ir regionus.

Naujienos

Šio padalinio naujienos

Atsakomybės sritys

Statistika

  • Bendradarbiaujant su nacionalinėmis statistikos institucijomis rengti suderintas Europos oficialios statistikos apibrėžtis, klasifikatorius ir metodus
  • Naudojantis duomenimis, kuriuos remdamosi suderintais standartais surenka nacionalinės statistikos institucijos, apskaičiuoti Europos Sąjungos ir euro zonos suvestinius duomenis
  • Eurostato interneto svetainėje arba naudojantis kitomis priemonėmis skelbti Europos statistiką, kad ja galėtų naudotis sprendimus priimantys asmenys ir piliečiai

Uždaviniai

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2020–2024 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

2023 M. KOVO 1 D.
Eurostat - Organisation chart
English
(390.42 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Eurostatas – Europos statistikos tarnyba
Telefono numeris
+352 4301 1 (Eurostato komutatorius)
Pašto adresas
Eurostat - European statistics, European Commission, 2920 Luxembourg, Liuksemburgas