Skip to main content
Aġenzija eżekuttivaREA

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka

L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka hi korp ta' finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni. Hi timmaniġġja l-għotjiet tal-UE għar-riċerka. 

L-aktar reċenti

Aħbarijiet minn dan id-dipartiment

Responsabbiltajiet

Riċerka u innovazzjoni

B’mandat mill-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġja l-Politika tar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA), tiffinanzja proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni li jiġġeneraw l-għarfien għall-benefiċċju tas-soċjetà. Ir-REA timmaniġġja miżuri ta’ promozzjoni li jirrigwardjaw il-prodotti agrikoli.

Ir-responsabbiltajiet tar-REA huma li:

 • Timmaniġġja proġetti ta’ riċerka appoġġjati taħt Orizzont Ewropa, l-akbar programm qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni fid-dinja sa issa, li jopera mill-2021 sal-2027.
 • Timmaniġġja proġetti ta’ riċerka appoġġjati taħt Orizzont 2020, il-programm qafas preċedenti għar-riċerka u l-innovazzjoni (2014-2020).
 • Timplimenta l-programmi tal-Unjoni Ewropea Promozzjoni ta’ prodotti agrikoli u Fond ta' Riċerka għall-Faħam u l-Azzar, kif ukoll proġetti li għaddejjin bħalissa ffinanzjati taħt il-baġit tal-UE għall-2014-2020.
 • Tassisti lill-applikanti għall-finanzjament u għas-sejħiet għall-offerti, lill-benefiċjarji u lill-esperti indipendenti.
 • Timmaniġġja s-Servizz ta' Informazzjoni dwar ir-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea, li jwieġeb għall-mistoqsijiet mingħand l-applikanti tal-għotjiet, ir-riċerkaturi ffinanzjati mill-UE u l-pubbliku.
 • Tappoġġja lill-esperti indipendenti li jevalwaw proposti ta’ proġetti li jikkompetu għall-fondi ta’ riċerka tal-UE.
 • Tassisti fil-validazzjoni legali u finanzjarja tal-għotjiet kollha tal-programmi tal-Unjoni Ewropea u l-operazzjonijiet ta’ akkwist iffinanzjati direttament mill-Kummissjoni Ewropea.

Żur is-sit web tagħna

 

Programmi u opportunitajiet ta’ proġetti

L-aġenzija timmaniġġja dawn il-programmi tal-UE (jew partijiet minnhom):

Orizzont Ewropa

Pilastru 1 ta’ Orizzont Ewropa - Xjenza Eċċellenti

Pilastru 2 ta’ Orizzont Ewropa - Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea

Attivitajiet trasversali li jkopru t-tliet pilastri kollha ta’ Orizzont Ewropa: Twessigħ tal-parteċipazzjoni u tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka

Programmi oħra tal-Unjoni Ewropea

L-informazzjoni u l-proċeduri kollha dwar kif tapplika għal finanzjament jinsabu fil-portal tal-Finanzjament u tal-Offerti

Orizzont 2020

Orizzont 2020 kien il-programm ta’ finanzjament tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni mill-2014 sal-2020. Ir-REA mmaniġġjat madwar 7,000 proġett, li uħud minnhom għadhom għaddejjin, fl-oqsma li ġejjin:

 • Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie
 • Infrastrutturi ta’ Riċerka
 • Sigurtà tal-ikel, agrikoltura u forestrija sostenibbli, riċerka tal-baħar, marittima u tal-ilmijiet interni u l-bijoekonomija
 • Azzjoni klimatika, Ambjent, effiċjenza fir-riżorsi u materja prima
 • Soċjetajiet innovattivi, inklużivi u riflessivi
 • Soċjetajiet siguri
 • Tixrid tal-eċċellenza u twessigħ tal-parteċipazzjoni
 • Xjenza mas-soċjetà u għaliha

Governanza

Bażi legali u governanza tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni - ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-istituzzjoni kollha għas-sena kurrenti

Rapport tal-attività annwali - kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Programm ta’ ħidma annwali - linja tal-baġit għal ċerti politiki u programmi ta’ finanzjament għas-sena kurrenti

Baġits annwali u kontijiet annwali - ħarsa ġenerali lejn il-baġits u l-kontijiet operattivi annwali

Talbiet għal aċċess għal dokumenti tar-REA – Rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 matul l-2021

Tmexxija u organizzazzjoni

11 NOVEMBRU 2022
European Research Executive Agency - Organisation chart
English
(570.29 KB - PDF)
Iddawnlowdja

Kuntatt

Isem
European Research Executive Agency
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11 (is-switchboard tal-Kummissjoni)
Indirizz postali
l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka, Place Rogier 16, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium