Skip to main content
Izpildaģentūra<i>REA</i>

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra ir pētniecības un inovācijas finansēšanas struktūra. Tā pārvalda ES pētniecības dotācijas. 

Jaunumi

Šī dienesta jaunumi

Pienākumi

Pētniecība un inovācija

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA), ko Eiropas Komisija pilnvarojusi atbalstīt ES pētniecības un inovācijas politiku, finansē kvalitatīvus pētniecības un inovācijas projektus, kas ģenerē zināšanas sabiedrības labā. Eiropas Pētniecības izpildaģentūra pārvalda arī lauksaimniecības produktu noieta veicināšanas pasākumus.

Izpildaģentūras pienākumi ir:

Apmeklējiet mūsu tīmekļvietni!

 

Programmas un projektu iespējas

Aģentūra pārvalda šādas ES programmas (vai to daļas):

“Apvārsnis Eiropa”

“Apvārsnis Eiropa” I pīlārs – zinātnes izcilība

“Apvārsnis Eiropa” II pīlārs — globālās problēmas un Eiropas rūpniecības konkurētspēja

Transversālas darbības, kas aptver visus trīs programmas “Apvārsnis Eiropa” pīlārus: dalības paplašināšana un Eiropas Pētniecības telpas stiprināšana

Citas Eiropas Savienības programmas

Visa informācija par finansējumu un pieteikšanās procedūras ir atrodama Finansējuma un iepirkumu portālā.

“Apvārsnis 2020”

“Apvārsnis 2020” bija ES pētniecības un inovācijas finansēšanas programma no 2014. līdz 2020. gadam. Šīs programmas ietvaros Eiropas Pētniecības izpildaģentūra pārvaldīja aptuveni 7000 projektu (daži no tiem joprojām turpinās) šādās jomās:

  • Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības;
  • pētniecības infrastruktūras;
  • pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu izpēte un bioekonomika;
  • klimata politika, vide, resursu efektīva izmantošana un izejvielas;
  • inovatīva, iekļaujoša un domājoša sabiedrība;
  • droša sabiedrība;
  • izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana;
  • zinātne kopā ar sabiedrību un sabiedrībai.

Pārvaldība

Eiropas Pētniecības izpildaģentūras juridiskais pamats un pārvaldība

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma — pārskats par iestādes mērogā sasniedzamajiem gada rezultātiem

Gada darbības pārskats — departamenta paveiktais, iepriekšējā gadā izmantotie resursi

Gada darba programma — budžeta pozīcija konkrētām politikas jomām un finansēšanas programmas kārtējam gadam

Gada budžeti un gada pārskati — pārskats par gada darbības budžetiem un pārskatiem

Pieprasījumi par piekļuvi REA dokumentiem — Ziņojums par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu 2021. gadā

Vadība un organizācija

11 NOVEMBRIS 2022
European Research Executive Agency - Organisation chart
English
(570.29 KB - PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Pētniecības izpildaģentūra
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Pētniecības izpildaģentūra, Place Rogier 16, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija