Gå til hovedindholdet
ForvaltningsorganForvaltningsorganet for Forskning (REA)

Den Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning

REA er et finansieringsorgan for forskning og innovation. Det forvalter EU's forskningstilskud. 

Seneste nyt

Nyheder fra denne afdeling

Ansvarsområder

Forskning og innovation

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA) er bemyndiget af Europa-Kommissionen til at understøtte EU's forsknings- og innovationspolitik og finansierer forsknings- og innovationsprojekter af høj kvalitet, som genererer viden til gavn for samfundet. REA administrerer desuden salgsfremstød for landbrugsprodukter.

Forvaltningsorganet for Forskning har til opgave at:

 • forvalte forskningsprojekter, der støttes under Horisont Europaverdens største rammeprogram for forskning og innovation, som løber fra 2021 til 2027.
 • forvalte forskningsprojekter, der blev støttet under Horisont 2020 – det tidligere rammeprogram for forskning og innovation, som løb fra 2014 til 2020.
 • implementere EU-programmerne Salgsfremstød for landbrugsprodukter og Kul- og Stålforskningsfonden og forvalte eksisterende programmer, der er finansieret over EU's budget for 2014-2020.
 • hjælpe tilskudsansøgere, udbudsansøgere, tilskudsmodtagere og uafhængige eksperter
 • forvalte Kommissionens spørgetjeneste (Research Enquiry Service), som besvarer spørgsmål fra tilskudsansøgere, EU-finansierede forskere og almindelige borgere.
 • støtte uafhængige eksperter, der evaluerer projektforslag, som konkurrerer om EU's forskningsmidler.
 • hjælpe med den juridiske og økonomiske validering af alle de af EU's programtilskud og indkøb, der finansieres direkte af Europa-Kommissionen.

Besøg vores website:

 

Programmer og projektmuligheder

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning forvalter følgende EU-programmer (eller dele af dem):

Horisont Europa

Horisont Europas søjle 1: Videnskabelig topkvalitet

Horisont Europas søjle 2: Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne

Tværgående aktiviteter, der omfattes af alle Horisont Europas tre søjler: Udvidelse af deltagelsen i og styrkelse af det europæiske forskningsrum

Andre EU-programmer

Læs mere om finansiering og ansøgningsprocedurer på finansierings- og udbudsportalen.

Horisont 2020

Horisont 2020 var EU's finansieringsprogram for forskning og innovation fra 2014 til 2020. Forvaltningsorganet for Forskning forvaltede ca. 7.000 projekter, hvoraf nogle stadig er i gang, på følgende områder:

 • Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter
 • Forskningsinfrastrukturer
 • Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, havforskning og forskning i indre vandveje samt bioøkonomien
 • Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råstofforsyning
 • Innovative, rummelige og reflekterende samfund
 • Sikre samfund
 • Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen
 • Videnskab med og for samfundet

Forvaltning

Juridisk grundlag for og forvaltning af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Årligt arbejdsprogram – budgetposter for bestemte politikområder og finansieringsprogrammer for indeværende år

Årlige budgetter og årlige regnskaber – oversigt over de årlige driftsbudgetter og regnskaber

Anmodninger om aktindsigt i REA-dokumenter – rapport om anvendelsen af forordning (EF) 1049/2001 i 2021

Ledelse og organisation

16. NOVEMBER 2023
European Research Executive Agency - Organisation chart
English
(559.26 KB - PDF)
Download

Kontakt

Den Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning

Navn
Den Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning
Telefonnummer
+32 2 299 11 11 (Kommissionens omstilling)
Postadresse
Forvaltningsorganet for Forskning, Place Rogier 16, 1049 Bruxelles, Belgien