Skip to main content
FőigazgatóságNEAR

Az európai szomszédságpolitika és a csatlakozási tárgyalások

Az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága azon dolgozik, hogy előmozdítsa az EU szomszédsági és bővítési politikáját.

Aktualitások

A főigazgatóság hírei

Feladatok

Az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága (angol rövidítéssel: DG NEAR) azon dolgozik, hogy előmozdítsa az EU szomszédsági és bővítési politikáját. Munkája során szorosan együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal és a tematikus prioritásokért felelős főigazgatóságokkal.

Az Európa keleti és déli szomszédságában végrehajtott segítségnyújtási intézkedések révén a főigazgatóság támogatja a reformokat és a demokrácia megszilárdulását, és előmozdítja a jólétet, a stabilitást és a biztonságot Európa határai mentén. Elősegíti továbbá, hogy az uniós értékek, szakpolitikák és érdekek érvényre jussanak ebben a régióban, és hozzájárul az Európai Unió és a szomszédos országok közötti különleges kapcsolatok továbbfejlesztéséhez.

A bővítés területén a főigazgatóság segítséget nyújt az uniós csatlakozás perspektívájával rendelkező országoknak ahhoz, hogy teljesítsék az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Tanács által meghatározott kritériumokat. Szorosan nyomon követi az ún. bővítési – azaz a tagjelölt vagy potenciális tagjelölt – országok által az uniós tagság felé megtett előrehaladást, és a Tanács kérésének megfelelően támogatja a csatlakozási tárgyalásokat. A főigazgatóság irányítja az Unió kétoldalú kapcsolatait a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal, és a csatlakozásuk felé vezető út kezdeti szakaszától kiemelt hangsúlyt helyez a jogállamiság, a gazdasági kormányzás és a közigazgatás terén véghezvitt reformokra. A Nyugat-Balkánt illetően a főigazgatóság dolgozza ki és hajtja végre az Európai Tanács által meghatározott uniós stabilizációs és társulási politikát.

Az említetteken felül a főigazgatóság végzi az oroszlánrészét azoknak a feladatoknak, amelyek a szomszédos és a bővítési országok támogatását célzó uniós pénzügyi és technikai segítségnyújtással kapcsolatban merülnek fel.

Az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságának székhelye Brüsszelben található. A brüsszeli székhelyen és a partnerországokban működő uniós küldöttségeken hozzávetőleg 1650 szakember dolgozik a főigazgatóság munkatársaként. Munkájukat Várhelyi Olivér biztos politikai felügyelete és Gert Jan Koopman főigazgató irányítása alatt végzik.

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2020–2024-es időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

Kapcsolat

Név
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations
Telefonszám
+32 2 299 11 11 (a Bizottság központi hívószáma)
Postai cím
Az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága, European Commission, Rue de la Loi 15/ Wetstraat 15, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium