Skip to main content
GeneraldirektoratGD NEAR

Europæisk Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger

Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger (GD NEAR) har til opgave at fremme EU's naboskabs- og udvidelsespolitikker.

Seneste nyt

Nyt fra denne afdeling

Ansvarsområder

Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger (GD NEAR) har til opgave at fremme EU's naboskabs- og udvidelsespolitikker. GD NEAR arbejder tæt sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og med de generaldirektorater, der er ansvarlige for forskellige fagområder.

Ved at gennemføre bistandsaktioner i EU's østlige og sydlige nabolande understøtter GD NEAR reformer og demokratisk konsolidering og styrker velstanden, stabiliteten og sikkerheden i Europa. GD NEAR bidrager til at fremme EU's værdier, politikker og interesser i denne region og udvikle det særlige forhold mellem EU og dets nabolande.

På udvidelsesområdet bistår GD NEAR de lande, der har udsigt til at blive medlem af EU, med at opfylde de kriterier, der er fastsat af Det Europæiske Råd og i traktaten om Den Europæiske Union. GD NEAR overvåger nøje udvidelseslandenes fremskridt i retning af optagelse i EU og støtter tiltrædelsesforhandlingerne som krævet af Rådet. Generaldirektoratet forvalter har ansvaret for EU's forbindelser med kandidatlande og potentielle kandidatlande på deres vej mod EU-medlemskab og fremrykker reformer vedrørende retsstatsprincippet, økonomisk styring og reform af den offentlige forvaltning. Med hensyn til Vestbalkan udvikler og gennemfører generaldirektoratet EU's stabiliserings- og associeringspolitik som fastlagt af Det Europæiske Råd.

GD NEAR forvalter størstedelen af EU's finansielle og tekniske bistand til naboskabs- og udvidelseslandene.

GD for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger har omkring 1.650 ansatte i Bruxelles og EU-delegationerne i partnerlandene. Det arbejder under kommissær Olivér Várhelyis politiske myndighed og ledes af generaldirektør Gert Jan Koopman.

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for det indeværende år

Strategisk plan – afdelingens strategi og mål for perioden 2020-2024

Ledelsesplan – afdelingens målsætninger, opgaver og ressourcer i det indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

Kontakt

Navn
Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger
Telefonnummer
+32 2 299 11 11 (Kommissionens omstilling)
Postadresse
Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger, Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 15, 1049 Bruxelles, Belgien