Skip to main content
Izpildaģentūra<em>EISMEA</em>

Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra

No idejām līdz globālajiem tirgiem: inovācija Eiropā

Jaunumi

Šī dienesta jaunumi

Pienākumi

2021. gada 1. aprīlī izveidotā Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra (EISMEA) apvieno vienuviet Eiropas Inovācijas padomes (EIP) visas darbības un ar maziem un vidējiem uzņēmumiem saistītās programmas.

Meklēt projektus, ko pārvalda EISMEA

EISMEA ir Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (EASME) pēctece. Ar aģentūru saistītie dokumenti ir atrodami iepriekšējās aģentūras tīmekļvietnē.

Pamatuzdevums

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma — pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Gada darbības pārskats — dienesta paveiktais un iepriekšējā gadā izmantotie resursi

Gada darba programma — budžeta pozīcija atsevišķām un politikas jomām un finansēšanas programmām kārtējam gadam

 

Vadība un organizācija

16 SEPTEMBRIS 2021
EISMEA organisation chart
English
(PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Nosaukums
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency (EISMEA)
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija