Skip to main content
Gníomhaireacht feidhmiúcháinEISMEA

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide

Ó smaointe go margaí domhanda: an nuálaíocht a forbraíodh san Eoraip

An scéala is déanaí

Nuacht ón Ard-Stiúrthóireacht seo

Freagrachtaí

Bunaíodh EISMEA an 1 Aibreán 2021 agus is faoin ngníomhaireacht sin a ghrúpáiltear le chéile gníomhaíochtaí uile na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na cláir a bhaineann le fiontair bheaga agus mheánmhéide:

Tionscadail atá á mbainistiú ag EISMEA a aimsiú

Is é an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME) a bhí ann roimh EISMEA. Na doiciméid a bhaineann leis an nGníomhaireacht sin, is féidir teacht orthu ar an seansuíomh gréasáin.

Ráiteas misin

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – an méid atá bainte amach ag an roinn agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais áirithe agus cláir mhaoiniúcháin sa bhliain reatha

 

Ceannaireacht agus eagrúchán

16 MEÁN FÓMHAIR 2021
EISMEA organisation chart
English
(PDF)
Íoslódáil

Teagmháil

Ainm
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (EISMEA)
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11 (Lasc-chlár an Choimisiúin)
Seoladh poist
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide, An Coimisiún Eorpach, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg