Skip to main content
GenomförandeorganHADEA

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor

Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) ska hjälpa till att förverkliga kommissionens ambition om ett grönt, digitalt och resilient EU efter coronapandemin som är bättre rustat för nuvarande och kommande utmaningar.

Aktuellt

Nyheter från den här avdelningen

Ansvarsområden

Hadea kommer att ansvara för följande program (med preliminär budget):

  • Programmet EU för hälsa: 4,7 miljarder euro (av den totala budgeten på 5,3 miljarder euro)
  • Horisont Europa – Hälsa (den andra pelaren): 4,1 miljarder euro
  • Programmet för den inre marknaden – Livsmedelssäkerhet: människors hälsa, djurhälsa och växtskydd i livsmedelskedjan samt bättre utbildning för säkrare livsmedel: 1,3 miljarder euro
  • Programmet för ett digitalt Europa: 0,8 miljarder euro
  • Fonden för ett sammanlänkat Europa – Digitalisering: 1,7 miljarder euro
  • Horisont Europa – Digitala frågor, industri och rymden (den andra pelaren): 5,6 miljarder euro

Mellan 2021 och 2023 kommer ytterligare 1,6 miljarder euro att kunna anslås från återhämtningsprogrammet NextGenerationEU till åtgärder för digitalisering och hälsa inom Horisont Europa.

Hadea väntas förvalta över 20 miljarder euro under budgetperioden 2021–2027.

Dessutom kommer Hadea att ta över utestående finansiella åtaganden och projekt från de föregående programmen.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

 

 

 

Ledning och organisation

28 OKTOBER 2022
HaDEA – Organisation chart
English
(10.32 MB - PDF)
Ladda ner

Kontakt

Namn
Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea)
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Europeiska kommissionen, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien