Skip to main content
GeneraldirektoratECHO

Europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder

Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder ska bevara liv, förhindra och lindra mänskligt lidande och skydda dem som drabbas av katastrofer.

Aktuellt

Nyheter

Ansvarsområden

Generaldirektoratet tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande område:

Humanitärt bistånd och civilskydd

Vårt uppdrag

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2020–2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

2023 års prioriteringar för humanitärt bistånd – allmänna riktlinjer

Årsrapport om EU:s humanitära biståndsåtgärder finansierade 2021

2022 års prioriteringar för humanitärt bistånd – allmänna riktlinjer

Ledning och organisation

16 MARS 2023
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - Organisation chart
English
(394.2 KB - PDF)
Ladda ner

Kontakt

Namn
Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder, Europeiska kommissionen, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien