Skip to main content
Direttorat ġeneraliECHO

Il-Protezzjoni Ċivili u Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej

Il-missjoni prinċipali tad-Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej hi li jippreserva l-ħajja, li jimpedixxi u jnaqqas it-tbatija umana u li jissalvagwardja l-integrità u d-dinjità tal-popolazzjonijiet affettwati minn diżastri naturali u minn kriżijiet ikkawżati mill-bniedem.

L-aktar riċenti

Aħbarijiet minn dan id-dipartiment

Responsabbiltajiet

Id-DĠ ECHO jiżviluppa u jwettaq il-politiki tal-Kummissjoni dwar:

Għajnuna umanitarja u protezzjoni ċivili

Mandat tal-missjoni

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni - ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-istituzzjoni kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku - strateġija tad-dipartiment, objettivi għall-2020-2024

Pjan ta’ maniġment - outputs imbassrin tad-dipartiment, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti.

Rapport annwali tal-attività - kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Prijoritajiet annwali għall-għajnuna umanitarja 2023 - Linji Gwida Ġenerali dwar il-Prijoritajiet Operattivi għall-Għajnuna Umanitarja fl-2023

Rapport annwali dwar l-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja tal-Unjoni Ewropea ffinanzjati fl-2021

Prijoritajiet annwali għall-għajnuna umanitarja 2022 - Linji Gwida Ġenerali dwar il-Prijoritajiet Operattivi għall-Għajnuna Umanitarja fl-2022

Tmexxija u organizzazzjoni

16 MARZU 2023
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - Organisation chart
English
(394.2 KB - PDF)
Iddawnlowdja

Kuntatt

Isem
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11 (L-iswitchboard tal-Kummissjoni)
Indirizz postali
id-Direttorat Ġenerali g ħall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet talG ħajnuna Umanitarja Ewropej, European Commission, 1049 B-1049 Brussels, Belgium