Skip to main content
ĢenerāldirektorātsECHO

Eiropas civilās aizsardzības un humānās palīdzības operācijas

Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta galvenais uzdevums ir aizsargāt dzīvības, nepieļaut un atvieglot cilvēku ciešanas, kā arī aizsargāt dabas katastrofu un cilvēku izraisītu krīžu upurus.

Jaunumi

Dienesta jaunumi

Pienākumi

ECHO ĢD izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādā jomā:

humānā palīdzība un civilā aizsardzība

Pamatuzdevums

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma — pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Stratēģiskais plāns — dienesta stratēģija, mērķi 2020.–2024. gadam

Vadības plāns — prognozētie dienesta rezultāti, pasākumi un resursi kārtējam gadam

Gada darbības pārskats — dienesta paveiktais un iepriekšējā gadā izmantotie resursi

Gada prioritātes humānajā palīdzībā 2023 — Vispārīgas pamatnostādnes par darbības prioritātēm humānajā palīdzībā 2023. gadā

Gada ziņojums par Eiropas Savienības humānās palīdzības operācijām, kas finansētas 2021.gadā

Gada prioritātes humānajā palīdzībā 2022 — Vispārīgas pamatnostādnes par darbības prioritātēm humānajā palīdzībā 2022. gadā

Vadība un organizācija

16 MARTS 2023
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - Organisation chart
English
(394.2 KB - PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Nosaukums
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija