Skip to main content
Generalinis direktoratasECHO

Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijos

Pagrindinė Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinio direktorato užduotis – saugoti žmonių gyvybes, užkirsti kelią žmogaus kančioms ir jas sumažinti, apsaugoti nuo gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių nukentėjusius žmones.

Naujienos

Šio padalinio naujienos

Atsakomybės sritys

Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga

Uždaviniai

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2020–2024 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

2023 m. humanitarinės pagalbos metiniai prioritetai. 2023 m. humanitarinės pagalbos veiklos prioritetų bendrosios gairės

2021 m. finansuotų Europos Sąjungos humanitarinės pagalbos operacijų metinė ataskaita

2022 m. humanitarinės pagalbos metiniai prioritetai. 2022 m. humanitarinės pagalbos veiklos prioritetų bendrosios gairės

Vadovybė ir organizacinė struktūra

16 KOVAS 2023
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - Organisation chart
English
(394.2 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas
Telefono numeris
+32 2 299 11 11 (Komisijos komutatorius)
Pašto adresas
Europos civilin ės saugos ir humanitarin ės pagalbos operacij ų generalinis direktoratas, European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija