Skip to main content
PeadirektoraatECHO

Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonid

Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi peamine ülesanne on hoida elusid, vältida ja leevendada inimeste kannatusi ning kaitsta looduskatastroofides ja inimtegevusest põhjustatud kriisides kannatanuid.

Viimati lisatud

Osakonna uudised

Kohustused

Humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:

Humanitaarabi ja elanikkonnakaitse

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2020–2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

2023. aasta humanitaarabiprioriteedid – humanitaarabialaste tegevusprioriteetide üldsuunised 2023. aastaks

Aastaaruanne 2021. aastal rahastatud Euroopa Liidu humanitaaroperatsioonide kohta

2022. aasta humanitaarabiprioriteedid – humanitaarabialaste tegevusprioriteetide üldsuunised 2022. aastaks

Juhtkond ja struktuur

16 MÄRTS 2023
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - Organisation chart
English
(394.2 KB - PDF)
Laadige alla

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat
Telefoninumber
+32 2 299 11 11 (komisjoni keskjaam)
Postiaadress
Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat, Euroopa Komisjon, 1049 Brüssel, Belgia