Skip to main content
Direcție generalăENER

Energie

Acest departament al Comisiei răspunde de politica energetică a UE, menită să garanteze energie sigură, durabilă și la prețuri competitive pentru toată Europa.

Noutăți

Noutăți de la acest departament

Evenimente organizate de acest departament

Responsabilități

Direcția Generală Energie (DG ENER) elaborează și pune în aplicare politicile Comisiei în materie de:

Energie

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic – strategia și obiectivele pentru perioada 2020-2024

Planul de management – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Conducere și organizare

1 MARTIE 2023
Energy - Organisation chart
English
(348.57 KB - PDF)
Descărcați

Contact