Skip to main content
ĢenerāldirektorātsENER

Enerģētika

Šis Komisijas dienests ir atbildīgs par ES enerģētikas politiku: drošu, ilgtspējīgu un cenas ziņā konkurētspējīgu enerģiju Eiropai.

Jaunumi

Dienesta jaunumi

Šī dienesta pasākumi

Pienākumi

Enerģētikas ģenerāldirektorāta (ENER ĢD) pārziņā ir Komisijas politikas izstrāde un īstenojums šādā jomā:

Enerģētika

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma — pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Stratēģiskais plāns — dienesta stratēģija, mērķi 2020.–2024. gadam

Vadības plāns — prognozētie dienesta rezultāti, pasākumi un resursi kārtējam gadam

Gada darbības pārskats – dienesta paveiktais, iepriekšējā gadā izmantotie resursi

Vadība un organizācija

1 MARTS 2023
Energy - Organisation chart
English
(348.57 KB - PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija