Skip to main content
Directoraat-generaalEMPL

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Dit departement van de Commissie is verantwoordelijk voor het EU-beleid betreffende werkgelegenheid, sociale zaken, professionele vaardigheden, arbeidsmobiliteit en de daarmee verband houdende financieringsprogramma's. 

Nieuws

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&furtherNews=yes

Bevoegdheden

DG EMPL draagt zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het Commissiebeleid ten aanzien van:

Employment and social affairs

Education and training

Het sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid van de EU heeft direct nut voor u als burger. Zo kunt u dankzij dit beleid gemakkelijker een baan vinden, naar een ander EU-land verhuizen voor werk of om andere redenen, bijscholing volgen, etc. Samen met nationale autoriteiten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden heeft DG Werkgelegenheid veel problemen aangepakt die samenhangen met globalisering, vergrijzing en maatschappelijke veranderingen. Wij verlenen steun aan o.a. de volgende gebieden:

  • Meer en betere banen door middel van de Europese werkgelegenheidsstrategie (waardoor nationaal beleid op elkaar wordt afgestemd) en het Europees Sociaal Fonds (€ 9 miljard per jaar in partnerschap met de EU-landen).  
  • Vrij verkeer van werknemers en coördinatie van de stelsels van sociale zekerheid, zodat iedere Europeaan in een ander EU-land kan gaan wonen en werken, en mensen die naar het buitenland verhuizen daarvan geen nadelen ondervinden voor hun sociale zekerheid en gezondheidszorg
  • Betere arbeidsomstandigheden door minimumnormen die in de hele EU op de werkvloer gelden, door het steunen en ontwikkelen van de sociale dialoog op Europees niveau, door het moderniseren van de arbeidsverhoudingen en door hulp aan Europese werknemers die in een ander EU-land willen werken.
  • Sociale integratie door steun aan inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, hervorming van socialezekerheidsstelsels, analyse van nieuwe demografische en sociale ontwikkelingen, maatregelen tegen discriminatie en het bevorderen van de grondrechten en de integratie van gehandicapten.
  • De prioriteiten van de Europese Commissie worden opgenomen in het jaarlijkse beheersplan van DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Plannen en verslagen

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Strategic plan - department strategy, objectives for 2020-2024

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

Leiding en organisatie

Employment, Social Affairs and Inclusion - Organisation Chart
English
(654.74 KB - PDF)
Downloaden

Contact

Naam
Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie
Telefoonnummer
+32 2 299 11 11 (telefooncentrale van de Commissie)
Postadres
Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, België