Skip to main content

Wat we doen – communicatienetwerken, inhoud en technologie

Taakomschrijving van het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (Connect)

Taakomschrijving

Connect is bevoegd voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid om Europa klaar te maken voor het digitale tijdperk.

We investeren in onderzoek en innovatie, en in de uitrol en toepassing van betrouwbare en groene digitale technologie die onze economie stimuleert en het leven van mensen verbetert.

Via financiering, wetgeving en beleidsinitiatieven zorgen we er mede voor dat Europa toonaangevend en onafhankelijk is bij cruciale digitale technologieën (zoals kunstmatige intelligentie, gemeenschappelijke dataruimtes, hoogwaardige computers, 5G, micro-elektronica, blockchain en quantum).

Wij streven ernaar om Europa toonaangevend te maken op het gebied van de data-economie en cyberbeveiliging. Wij bevorderen de interne markt waar alle bedrijven onder gelijke voorwaarden kunnen investeren en concurreren, en digitale technologieën, producten en diensten kunnen ontwikkelen, op de markt brengen en gebruiken, en waar de rechten van makers en consumenten worden geëerbiedigd. We werken aan de uitrol van zeer snelle netwerken voor alle bedrijven en gezinnen, omdat connectiviteit van cruciaal belang is voor de digitale transformatie. Wij promoten het op de mens gerichte EU-model van een innovatieve, eerlijke en duurzame digitale transformatie van de samenleving, die onze democratische waarden, onze grondrechten en onze culturele diversiteit eerbiedigt. We helpen de digitale kloof te overbruggen door de digitale geletterdheid en de digitale vaardigheden van EU-burgers te ondersteunen.

 

Departementen    Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie