Skip to main content

Ką mes veikiame: ryšių tinklai, turinys ir technologijos

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato misijos tikslas

Misijos tikslas

Generalinis direktoratas plėtoja ir įgyvendina Europos prisitaikymo prie skaitmeninio amžiaus politiką.

Investuojame į mūsų ekonomiką ir žmonių gyvenimą gerinančių patikimų žaliųjų skaitmeninių technologijų mokslinius tyrimus, inovacijas, diegimą ir įgyvendinimą.

Teikiame finansavimą, rengiame teisės aktus, siūlome politikos iniciatyvas ir taip padedame užtikrinti Europos lyderystę ir savarankiškumą diegiant svarbias skaitmenines technologijas (tokias, kaip dirbtinis intelektas, bendros duomenų erdvės, itin našios kompiuterinės sistemos, 5G, mikroelektronika, blokų grandinė ir kvantinė kompiuterija).

Siekiame, kad Europa taptų pasauline lydere duomenų ekonomikos ir kibernetinio saugumo srityje. Vystome vidaus rinką, kurioje visos įmonės gali investuoti ir konkuruoti vienodomis sąlygomis, kurti, parduoti ir naudoti skaitmenines technologijas, produktus bei paslaugas ir kurioje gerbiamos kūrėjų ir vartotojų teisės. Siekiame diegti labai didelės spartos tinklus visose įmonėse ir namų ūkiuose, nes junglumas yra ypač svarbus skaitmeninei pertvarkai. Propaguojame Europos Sąjungos į žmogų orientuotą novatoriškos, sąžiningos ir tvarios visuomenės skaitmeninės pertvarkos modelį, kurį įgyvendinant atsižvelgiama į mūsų demokratines vertybes, pagrindines teises ir kultūrų įvairovę. Padedame mažinti skaitmeninę atskirtį – remiame ES piliečių skaitmeninį raštingumą ir įgūdžius.

 

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų padaliniai