Skip to main content

Tehtävät viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian alalla

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston (CNECT) tehtävänkuvaus

Tehtävänkuvaus

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto kehittää ja panee täytäntöön toimintapolitiikkaa, jolla Eurooppa pyritään saamaan valmiiksi digiaikaan.

Edistämme luotettavien ja vihreiden digitaaliteknologioiden tutkimusta, innovointia, käyttöönottoa ja levittämistä. Näillä teknologioilla tuetaan taloutta ja ihmisten elämää.

Rahoitus, lainsäädäntö ja toimintapoliittiset aloitteet ovat keinojamme varmistaa Euroopan johtoasema ja riippumattomuus kriittisten digitaaliteknologioiden alalla (kuten tekoäly, yhteiset data-avaruudet, suurteholaskenta, 5G, mikroelektroniikka, lohkoketjut ja kvanttilaskenta).

Pyrimme viemään Euroopan globaaliin johtoasemaan datatalouden ja kyberturvallisuuden alalla. Tuemme sisämarkkinoita, joilla kaikki yritykset voivat investoida ja kilpailla tasavertaisin ehdoin, kehittää, markkinoida ja käyttää digitaalisia teknologioita, tuotteita ja palveluja ja joilla kunnioitetaan luovan työn tekijöiden ja kuluttajien oikeuksia. Autamme viemään huippunopeita verkkoja kaikkiin yrityksiin ja koteihin, ja työmme ytimessä on verkkoyhteyksien luominen digitaalisen siirtymän välineenä. Edistämme EU:n ihmiskeskeistä mallia yhteiskunnan innovatiivisessa, oikeudenmukaisessa ja kestävässä digitaalisessa siirtymässä, jossa kunnioitetaan demokraattisia arvojamme, perusoikeuksiamme ja kulttuurista monimuotoisuuttamme. Autamme kuromaan umpeen digitaalista kuilua tukemalla EU-kansalaisten digitaaliosaamista.

 

Organisaatio    Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto