Skip to main content

Millega me tegeleme – sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi (Connect) eesmärkide ja ülesannete kirjeldus.

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Connect töötab välja poliitikat, mis aitab muuta Euroopa digiajastule vastavaks, ja rakendab seda.

Investeerime teadusuuringutesse, innovatsiooni ning usaldusväärse ja keskkonnahoidliku digitehnoloogia kasutuselevõttu, mis parandab meie majandust ja inimeste elusid.

Rahastamise, õigusaktide ja poliitikaalgatuste kaudu aitame tagada Euroopa juhtpositsiooni ja sõltumatust esmatähtsa digitehnoloogia (nagu tehisintellekt, ühtne andmeruum, kõrgjõudlusega andmetöötlus, 5G, mikroelektroonika, plokiahel ja kvant) valdkonnas.

Teeme tööd selle nimel, et Euroopa saaks andmemajanduse ja küberturvalisuse valdkonnas ülemaailmseks liidriks. Edendame siseturgu, milles kõik ettevõtjad saavad investeerida ja konkureerida võrdsetel tingimustel, arendada, turustada ja kasutada digitehnoloogiat, -tooteid ja -teenuseid ning kus austatakse loojate ja tarbijate õigusi. Teeme tööd selle nimel, et kõik ettevõtjad ja majapidamised saaksid kasutada ülikiireid võrke, kuna ühenduvus on digipöörde peamine tegur. Edendame ELi inimkeskset mudelit ühiskonna uuenduslikust, õiglasest ja kestlikust digiüleminekust, mille puhul austatakse demokraatlikke väärtusi, meie põhiõigusi ja kultuurilist mitmekesisust. Aitame ületada digilõhet, toetades ELi kodanike digikirjaoskust ja digioskusi.

 

Talitused Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat