Skip to main content
Generalinis direktoratasBUDG

Biudžetas

Šis Komisijos padalinys atsakingas už Europos Sąjungos biudžeto valdymą. Atsakomybės sričiai priklauso finansinės sistemos siūlymas ir įgyvendinimas, taip pat išteklių, kuriuos ES šalys susitarė skirti, rinkimas.

Atsakomybės sritis

Šis padalinys rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Biudžetas

Užduotys

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2020–2024 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

16 BALANDIS 2023
Budget - Organisation chart
English
(327.23 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Biudžeto generalinis direktoratas
Telefono numeris
+32 2 299 11 11 (Komisijos komutatorius)
Pašto adresas
Biudžeto generalinis direktoratas, European Commission, Avenue d'Auderghem 19/Oudergemselaan 19, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija