Skip to main content
FőigazgatóságKÖLTSÉGVETÉS

Költségvetés

A Bizottságon belül ez a szervezeti egység felelős az Európai Unió költségvetésének irányításáért; többek között javaslatot tesz a pénzügyi keretre, majd végrehajtja azt, illetve begyűjti az egyes tagállamok költségvetési hozzájárulásait.

Feladatok

A Költségvetési Főigazgatóság a következő területeken alakítja ki és hajtja végre a Bizottság szakpolitikáit:

Költségvetés

A főigazgatóság feladatai sokrétűek. Többek között:

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2020–2024-as időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

16 ÁPRILIS 2023
Budget - Organisation chart
English
(327.23 KB - PDF)
Letöltés

Kapcsolat

Név
Költségvetési Főigazgatóság
Telefonszám
+32 2 299 11 11 (a Bizottság központi hívószáma)
Postai cím
Költségvetési Főigazgatóság, European Commission, Avenue d'Auderghem 19/Oudergemselaan 19, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium