Skip to main content

Segítség igénybevétele az uniós jogok érvényre juttatásához

Az Ön uniós jogai

Ha uniós ország, illetve Izland, Liechtenstein vagy Norvégia állampolgáraként Ön egy másik európai országban él vagy tanul, ne feledkezzen meg uniós jogairól, melyek az EU-ban mindenütt megilletik Önt.

Bizonyos esetekben az EU a segítségére lehet, ha Ön nem tudja a gyakorlatban érvényre juttatni az uniós jogait.

Sok esetben viszont a tagállami hatóságokhoz érdemes fordulni segítségért, nem pedig az EU-hoz.

Hatósággal fennálló problémák egy másik EU-országban

  • Szociális biztonsági ellátásokhoz fűződő jogok (családi pótlék, sürgősségi egészségügyi ellátás, nyugdíj stb.)
  • Az uniós polgárokat, illetve nem uniós családtagjaikat megillető tartózkodási jogok
  • Szakmai képesítés elismertetése
  • Járműregisztráció
  • Vezetői engedély

Panasz benyújtása

Fogyasztói jogok

Áruk és szolgáltatások vásárlása a lakóhely szerinti országbanÁruk és szolgáltatások vásárlása más uniós országokbanPénzügyi szolgáltatóval fennálló jogvita peren kívüli rendezéseOnline vásárolt árukkal kapcsolatos jogvita peren kívüli rendezése

Megkülönböztetés

Faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron, nemen vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetésÁllampolgárságon alapuló megkülönböztetés

Hivatali visszásságok az EU intézményei, szervei részéről

Panasz benyújtása, információkérés (az európai ombudsman hivatalánál)

Konzulátusi segítség

  • Elveszett vagy ellopott útlevél
  • Súlyos baleset, betegség, haláleset
  • Erőszakos bűncselekmény
  • Letartóztatás vagy fogva tartás
  • Sürgősségi segítségnyújtás/hazatelepítés

Nagykövetség vagy konzulátus keresése