Skip to main content

Hjälp med att hävda dina EU-rättigheter som företagare

Dina rättigheter i EU

Som medborgare i ett EU-land, Island, Norge eller Liechtenstein har du vissa rättigheter när du gör affärer i andra europeiska länder.

Om du får problem kan EU i vissa fall hjälpa dig att hävda dina rättigheter.

Ofta är det emellertid bättre att söka hjälp hos de nationella myndigheterna än hos EU.

Problem med en myndighet i annat EU-land

  • Handel och tjänster
  • Utstationering av arbetstagare
  • Momsåterbetalning

Beskriv ditt problem

Orättvist statligt stöd till utländska konkurrenter

Näthandelstvist med en kund