Skip to main content

Beskyttelse af virksomhedsejeres rettigheder

Dine rettigheder i EU

Som EU-borger eller statsborger i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz har du en række rettigheder, hvis du driver forretning i et (andet) EU-land.

I nogle tilfælde kan EU hjælpe dig, hvis du har problemer med at gøre disse rettigheder gældende i praksis,

men ofte er det bedre at få hjælp fra de nationale myndigheder end fra EU's organer.

Problemer med en offentlig myndighed i et andet EU-land

  • handel og tjenesteydelser
  • udstationering af medarbejdere
  • momsrefusion

Indsend en forespørgsel om et problem

Illoyal konkurrence fra virksomheder

Illoyal offentlig støtte til udenlandske konkurrenter

Urimelig behandling fra et EU-organs side

Få bilagt en tvist med en onlinekunde