Skip to main content

Mecanisme la nivel european

Deși de obicei este mai ușor să cereți respectarea drepturilor dumneavoastră în țara în care locuiți, Uniunea Europeană a creat anumite mecanisme valabile la nivel european care vă pot ajuta să găsiți o soluție.

Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului European

Aveți dreptul (conform articolului 227 din TFUE) să adresați o petiție Parlamentului European referitoare la aplicarea dreptului Uniunii. Puteți trimite petiția prin poștă sau on-line pe site-ul Parlamentului European. Puteți afla mai multe informații despre trimiterea unei petiții Parlamentului European pe site-ul privind cetățenia UE și libera circulație.

Comisia Europeană

Puteți contacta Comisia Europeană cu privire la orice măsuri (legi, reglementări sau acțiuni administrative), la absența unei măsuri sau la o practică a unei țări din Uniunea Europeană despre care considerați că nu respectă legislația Uniunii.

Comisia Europeană vă poate accepta plângerea doar dacă este legată de nerespectarea legislației Uniunii de către autoritățile dintr-o țară a UE. Dacă plângerea dumneavoastră este legată de acțiunea unei persoane sau a unui organism privat (cu excepția cazului în care puteți demonstra că autoritățile naționale sunt implicate într-o anumită măsură), trebuie să încercați să o soluționați la nivel național (în instanță sau prin alte modalități de soluționare a litigiilor). Comisia Europeană nu poate să investigheze cazuri în care sunt implicate doar persoane sau organisme private, nu și autorități publice.

Dacă nu cunoașteți foarte bine legislația Uniunii, s-ar putea să vă fie greu să stabiliți exact ce normă UE a fost încălcată. În acest caz, puteți apela la serviciul Europa ta - Consiliere, care vă poate oferi sfaturi rapid, în mod informal, chiar în limba dumneavoastră.

Ombudsmanul European

Dacă sunteți de părere că cererea dumneavoastră nu a fost tratată în mod corespunzător de Comisia Europeană, puteți contacta Ombudsmanul European (articolele 24 și 228 din TFUE).

Pașii administrativi pentru depunerea unei plângeri la Comisia Europeană

Trimiteți-ne plângerea completând formularul-tip, care ne va permite să înțelegem mai ușor problema dumneavoastră. Îl puteți completa în orice limbă oficială a UE. Nu uitați:

 • să descrieți cum considerați că autoritățile naționale au încălcat legislația UE și despre ce element al legislației UE este vorba
 • să oferiți informații despre eventualele acțiuni pe care le-ați întreprins pentru remedierea problemei

Ce face Comisia Europeană cu plângerea dumneavoastră?

Iată etapele prin care trec plângerile adresate Comisiei Europene:

 • În termen de 15 zile lucrătoare, Comisia Europeană vă va confirma primirea plângerii.
 • Comisia Europeană vă va invita să depuneți din nou plângerea dacă nu ați utilizat formularul-tip.
 • În următoarele 12 luni, Comisia Europeană vă va examina plângerea și va decide dacă inițiază procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement) împotriva țării în cauză.
 • Dacă problema prezentată este deosebit de complicată, iar Comisia Europeană trebuie să ceară, de la dumneavoastră sau de la alte părți implicate, informații sau detalii suplimentare, luarea unei decizii poate dura mai mult de 12 luni. Veți fi informat dacă procedura durează mai mult de 12 luni.
 • Dacă decide că plângerea este justificată și inițiază o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva țării în cauză, Comisia Europeană vă va informa despre acest lucru și vă va ține la curent cu evoluția cazului.
 • În situația în care Comisia ia legătura cu autoritățile țării împotriva căreia ați făcut plângerea, ea nu vă va divulga identitatea, exceptând cazul în care v-ați dat acordul expres în acest sens.
 • Dacă este de părere că problema ar putea fi soluționată mai rapid de către oricare dintre serviciile informale sau extrajudiciare de soluționare a litigiilor, Comisia Europeană vă poate propune ca dosarul dumneavoastră să fie transferat serviciilor respective.
 • Dacă decide că problema sesizată nu implică o încălcare a legislației Uniunii Europene, Comisia vă va comunica acest lucru printr-o scrisoare înainte de a clasa plângerea.
 • În orice moment, îi puteți oferi Comisiei Europene informații suplimentare referitoare la plângere sau puteți solicita să vă întâlniți cu reprezentanții săi.

Aflați mai multe despre modul în care Comisia Europeană gestionează relațiile cu petiționarii: Comunicarea privind gestionarea relațiilor cu petiționarii în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii

Depunerea unei plângeri on-line

Puteți completa și transmite formularul electronic de plângere.

Depunerea unei plângeri prin e-mail sau prin poștă

Dacă doriți să depuneți o plângere prin e-mail sau prin poștă, trebuie să completați formularul-tip disponibil în toate limbile UE. Urmați instrucțiunile din formular.

Astfel veți putea să vă structurați plângerea și să vă asigurați că aceasta conține toate informațiile relevante. Pentru a facilita tratarea plângerii, vă rugăm să completați formularul fie direct pe calculator, fie pe hârtie, în mod lizibil.

Comisia poate primi e-mailuri de la un serviciu de e-mail certificat (de ex., ...@pec.it), dar, din motive tehnice, nu poate trimite răspunsuri către o adresă de e-mail certificat. Prin urmare, ar trebui să indicați o adresă de e-mail standard și/sau o adresă poștală în formularul de plângere, astfel încât să vă putem răspunde.

8 IUNIE 2021
Formular de reclamație pentru presupuse încălcări ale dreptului Uniunii de către un stat membru
română
(69.67 KB - DOCX)
Descărcați

Declarație specifică de confidențialitate - Tratarea plângerilor referitoare la aplicarea legislației UE

Plângerile pot fi trimise la următoarea adresă:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Bruxelles
BELGIA

sau

la biroul Comisiei Europene din țara dumneavoastră (Reprezentanța)

 

icon info

Sondaj privind formularul de plângere referitor la aplicarea legislației UE de către un stat membru

Prin acest sondaj dorim să aflăm părerea dumneavoastră despre formularul-tip utilizat pentru depunerea la Comisie a unei plângeri privind aplicarea legislației UE de către un stat membru.

Ce poate și ce nu poate face Comisia?

După ce examinează situația de fapt expusă în plângerea dumneavoastră, Comisia va decide dacă se impun măsuri suplimentare. De asemenea, Comisia poate decide să nu inițieze o procedură formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, chiar dacă este de părere că a fost încălcată legislația UE. Anumite cazuri pot fi soluționate prin alte mecanisme existente la nivel european și național, care pot fi mai adecvate. Acest lucru este valabil în special pentru cazurile individuale de aplicare incorectă care nu ridică probleme de principiu și în care nu există dovezi suficiente ale unei practici generale, ale unei probleme de conformitate a legislației naționale cu legislația UE sau ale unei nerespectări sistematice a legislației UE. În general, în astfel de cazuri, dacă este disponibilă o protecție juridică eficientă, Comisia îi va direcționa pe reclamanți către nivelul național (a se vedea Comunicarea privind gestionarea relațiilor cu reclamanții în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii).
De exemplu, în 2017, Comisia a închis procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și plângerile în domeniul jocurilor de noroc. Comisia nu a considerat că este o prioritate să-și utilizeze competențele de executare în vederea promovării pieței unice a UE în domeniul serviciilor on-line legate de jocurile de noroc. Plângerile referitoare la sectorul jocurilor de noroc pot fi tratate mai eficient de instanțele naționale, mai degrabă decât de Comisie.
Pe de altă parte, în cazul în care Comisia aduce un stat membru în fața Curții de Justiție a UE și are câștig de cauză, statul membru va trebui să ia toate măsurile pentru a remedia încălcările.
În cazul în care Comisia sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la un anumit caz, pronunțarea unei hotărâri de către Curtea de Justiție poate dura câțiva ani. Hotărârile Curții de Justiție diferă de cele ale instanțelor naționale. Hotărârile Curții de Justiție stabilesc dacă a fost încălcată legislația Uniunii Europene. Curtea de Justiție nu poate nici anula o dispoziție națională incompatibilă cu legislația Uniunii Europene, nici obliga o administrație națională să dea curs solicitării unei persoane fizice și nici impune statului membru să acorde despăgubiri unei persoane fizice afectate în mod negativ de încălcarea legislației Uniunii Europene. Pentru a obține despăgubiri, reclamanții trebuie să introducă o acțiune înaintea unei instanțe naționale în termenul prevăzut de legislația națională.

Confirmări de primire pentru plângeri multiple

Plângeri similare primite de Comisie, înregistrate sub același număr de referință.

Declarație specifică de confidențialitate - Tratarea plângerilor referitoare la aplicarea legislației UE